เครื่องซัก-อบผ้า เชิงพาณิชย์
Wonder Wash เราเลือกใช้เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า เชิงพาณิชย์อุตสาหกรรรม แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่า 10 ปี

เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้า ขนาด 14 กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรม
ระบบไฟฟ้า ขนาด 14 กก.